Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 6.453.926,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 2.594.387,00
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 2.594.387,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 435.690,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 435.690,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 799.718,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 799.718,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.194.697,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 1.194.697,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.429.434,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 1.429.434,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.