Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 10.073.048,72 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 1.445.600,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 1.445.600,00
2011 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Ukupno 1.500.000,00
2011 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 1.500.000,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 436.590,22
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA
pogledaj
436.590,22
2010 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Ukupno 300.000,00
2010 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 300.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 1.398.270,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 1.398.270,00
2009 Beograd – grad Ukupno 520.000,00
2009 Beograd – grad CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 520.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 1.956.650,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 1.956.650,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 998.121,50
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 998.121,50
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 404.150,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 404.150,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 1.113.667,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 1.113.667,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.