Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 12.332.660,20 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 Beograd – grad Ukupno 87.352,68
2011 Beograd – grad CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT INVALIDA 87.352,68
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 2.663.790,66
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT INVALIDA 2.663.790,66
2009 Leskovac Ukupno 939.826,00
2009 Leskovac Centar za samostalni život invalida 939.826,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 2.698.374,38
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT INVALIDA 2.698.374,38
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 93.302,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT INVALIDA 93.302,00
2009 Smederevo Ukupno 348.281,00
2009 Smederevo Centar za samostalni život invalida 348.281,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 2.350.514,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT INVALIDA 2.350.514,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 3.151.219,48
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT INVALIDA 3.151.219,48


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.