Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 5.723.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 3.363.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CESID D.O.O. 3.363.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 2.360.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CESID D.O.O. 2.360.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.