Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 3.719.912,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU Ukupno 3.173.912,00
2010 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU DEČJA RADOST UDRUŽENJE GRAĐANA - GNJILANE 3.173.912,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 225.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DEČJA RADOST UDRUŽENJE GRAĐANA - GNJILANE 225.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 21.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DEČJA RADOST UDRUŽENJE GRAĐANA - GNJILANE 21.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU Ukupno 300.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU DEČJA RADOST UDRUŽENJE GRAĐANA - GNJILANE 300.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.