Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 3.517.532,17 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 3.392.532,17
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE DEMOKRATSKA INICIJATIVA ZA KNIN-UD 3.392.532,17
2009 MINISTARSTVO ZA DIJASPORU Ukupno 125.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA DIJASPORU DEMOKRATSKA INICIJATIVA ZA KNIN-UD 125.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.