Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 78.569,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 78.569,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DOPR.PIO SAM.DEL-AUT.PR,UGO.O DEL 78.569,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.