Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 1.080.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 Beograd – grad Ukupno 480.000,00
2011 Beograd – grad DRUŠTVO DEFEKTOLOGA BEOGRADA 480.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 300.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO DEFEKTOLOGA BEOGRADA 300.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 300.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO DEFEKTOLOGA BEOGRADA 300.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.