Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 11.881.673,09 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 7.043.428,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DUGA UDRUŽENJE ZA EDUKACIJU I PODRŠKU 7.043.428,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ukupno 240.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DUGA UDRUŽENJE ZA EDUKACIJU I PODRŠKU 240.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 3.578.845,09
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DUGA UDRUŽENJE ZA EDUKACIJU I PODRŠKU 3.578.845,09
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 1.019.400,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DUGA UDRUŽENJE ZA EDUKACIJU I PODRŠKU 1.019.400,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.