Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 2.774.220,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Ukupno 900.000,00
2010 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA DUNAV UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA 900.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 257.176,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DUNAV UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA 257.176,00
2008 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Ukupno 800.000,00
2008 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA DUNAV UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA 800.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 670.084,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DUNAV UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA 670.084,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 146.960,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DUNAV UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA 146.960,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.