Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 474.865,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 412.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA EDUKACIONO-HUMANITARNA ORGANIZACIJA 412.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Ukupno 62.865,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EDUKACIONO-HUMANITARNA ORGANIZACIJA 62.865,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.