Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 490.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Ukupno 90.000,00
2011 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKO-GEA UDRUŽENJE GRAĐANA 90.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 60.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA EKO-GEA UDRUŽENJE GRAĐANA 60.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 140.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA EKO-GEA UDRUŽENJE GRAĐANA 140.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Ukupno 200.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKO-GEA UDRUŽENJE GRAĐANA 200.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.