Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 2.065.196,41 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 Brus Ukupno 50.000,00
2011 Brus EKOLOŠKI POKRET 50.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 217.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA EKOLOŠKI POKRET 217.000,00
2011 Šid Ukupno 180.000,00
2011 Šid EKOLOŠKI POKRET 180.000,00
2010 Brus Ukupno 100.000,00
2010 Brus EKOLOŠKI POKRET 100.000,00
2010 Gadžin Han Ukupno 20.000,00
2010 Gadžin Han EKOLOŠKI POKRET 20.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 168.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA EKOLOŠKI POKRET 168.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Ukupno 278.240,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKOLOŠKI POKRET 278.240,00
2010 Šid Ukupno 50.000,00
2010 Šid EKOLOŠKI POKRET 50.000,00
2010 Vrbas Ukupno 50.000,00
2010 Vrbas EKOLOŠKI POKRET 50.000,00
2009 Vrbas Ukupno 332.000,00
2009 Vrbas EKOLOŠKI POKRET 332.000,00
2008 AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST Ukupno 619.956,41
2008 AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST EKOLOŠKI POKRET 619.956,41


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.