Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 91.662,75 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 81.278,75
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA EUROCONTRACT D.O.O. 81.278,75
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 10.384,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA EUROCONTRACT D.O.O. 10.384,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.