Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 31.200.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Ukupno 10.000.000,00
2010 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA EXIT UDRUŽENJE 10.000.000,00
2008 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Ukupno 15.000.000,00
2008 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA EXIT UDRUŽENJE 15.000.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.200.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA EXIT UDRUŽENJE 1.200.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE Ukupno 5.000.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE EXIT UDRUŽENJE 5.000.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.