Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 2.280.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU Ukupno 200.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU FEDERACIJA ROMA SRBIJE UDRUŽENJE GRAĐANA 200.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ukupno 500.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FEDERACIJA ROMA SRBIJE UDRUŽENJE GRAĐANA 500.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 1.100.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA FEDERACIJA ROMA SRBIJE UDRUŽENJE GRAĐANA 1.100.000,00
2009 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 400.000,00
2009 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA FEDERACIJA ROMA SRBIJE UDRUŽENJE GRAĐANA 400.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 80.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA FEDERACIJA ROMA SRBIJE UDRUŽENJE GRAĐANA 80.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.