Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 150.494.481,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 38.205.481,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE 38.205.481,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 21.000.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE 21.000.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 41.389.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE 41.389.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 2.000.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE 2.000.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 47.500.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE 47.500.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 400.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE 400.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.