Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 999.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO VERA Ukupno 500.000,00
2010 MINISTARSTVO VERA GAJRET SRBIJE DOBROTVORNO DRUŠTVO 500.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 499.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA GAJRET SRBIJE DOBROTVORNO DRUŠTVO 499.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.