Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 2.618.628,58 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 240.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE 240.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 1.523.628,58
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE 1.523.628,58
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 30.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE 30.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 555.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE 555.000,00
2009 Vračar - Beograd Ukupno 120.000,00
2009 Vračar - Beograd Gerontološko društvo Srbije 120.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 150.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE 150.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.