Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 7.497.333,06 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.736.175,81
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA GRAÐANSKE INICIJATIVE UDRUŽENJE GRAĐANA ZA DEMOKRATIJU I CIVILNO OBRAZOVANJE 1.736.175,81
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 5.761.157,25
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA GRAÐANSKE INICIJATIVE UDRUŽENJE GRAĐANA ZA DEMOKRATIJU I CIVILNO OBRAZOVANJE 5.761.157,25


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.