Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 13.022.431,62 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 896.960,81
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA GRUPA PROCES UDRUŽENJE GRAĐANA 896.960,81
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.684.356,81
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA GRUPA PROCES UDRUŽENJE GRAĐANA 1.684.356,81
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 8.583.509,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA GRUPA PROCES UDRUŽENJE GRAĐANA 8.583.509,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.857.605,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA GRUPA PROCES UDRUŽENJE GRAĐANA 1.857.605,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.