Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 19.000.000,12 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2009 MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA Ukupno 19.000.000,12
2009 MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA INSTITUT ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I 19.000.000,12


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.