Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 6.879.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 2.419.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA JU-JUTSU SAVEZ SRBIJE 2.419.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 2.560.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA JU-JUTSU SAVEZ SRBIJE 2.560.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.700.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA JU-JUTSU SAVEZ SRBIJE 1.700.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 200.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA JU-JUTSU SAVEZ SRBIJE 200.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.