Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 18.007.500,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 15.007.500,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA KAJAKAŠKI SAVEZ SRBIJE BEOGRAD 15.007.500,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 3.000.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA KAJAKAŠKI SAVEZ SRBIJE BEOGRAD 3.000.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.