Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 8.273.960,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 2.896.960,00
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA KENDO SAVEZ SRBIJE 2.896.960,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.852.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA KENDO SAVEZ SRBIJE 1.852.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.900.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA KENDO SAVEZ SRBIJE 1.900.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.625.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA KENDO SAVEZ SRBIJE 1.625.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.