Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 1.608.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 Stari grad – Beograd Ukupno 195.000,00
2011 Stari grad – Beograd KLUB TOLERANCIJA 195.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ukupno 300.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE KLUB TOLERANCIJA 300.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 1.113.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA KLUB TOLERANCIJA 1.113.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.