Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 4.753.266,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 799.920,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA LIBERGRAF GRAÐANSKA ČITAONICA 799.920,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 3.953.346,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA LIBERGRAF GRAÐANSKA ČITAONICA 3.953.346,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.