Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 3.135.369,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 223.840,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MIROSS D.O.O. 223.840,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 269.582,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MIROSS D.O.O. 269.582,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 1.219.641,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MIROSS D.O.O. 1.219.641,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 1.422.306,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MIROSS D.O.O. 1.422.306,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.