Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 1.469.440,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 631.440,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE NAŠ ODGOVOR CENTAR ZA INFORMATIVNU PODRŠKU 631.440,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 488.000,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE NAŠ ODGOVOR CENTAR ZA INFORMATIVNU PODRŠKU 488.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU Ukupno 350.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU NAŠ ODGOVOR CENTAR ZA INFORMATIVNU PODRŠKU 350.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.