Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 42.836.090,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 13.670.718,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE NOVI PAZAR 13.670.718,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 14.104.854,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE NOVI PAZAR 14.104.854,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 6.595.194,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE NOVI PAZAR 6.595.194,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 8.465.324,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE NOVI PAZAR 8.465.324,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.