Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 14.626.352,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 7.005.533,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUGARSKE NACIONALNE MANJINE - DIMITROVGRAD 7.005.533,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 3.258.674,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUGARSKE NACIONALNE MANJINE - DIMITROVGRAD 3.258.674,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 4.362.145,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUGARSKE NACIONALNE MANJINE - DIMITROVGRAD 4.362.145,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.