Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 138.669.177,38 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 14.600.235,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 14.600.235,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 44.000.705,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 44.000.705,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 39.172.899,38
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 39.172.899,38
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 19.797.776,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 19.797.776,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 9.218.800,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 9.218.800,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 11.878.762,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 11.878.762,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.