Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 55.939.644,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 1.510.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 1.510.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 0,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 4.044.414,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 4.044.414,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 15.493.242,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 15.493.242,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 11.772.747,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 11.772.747,00
2009 Beograd – grad Ukupno 850.000,00
2009 Beograd – grad NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 850.000,00
2009 Leskovac Ukupno 1.800.000,00
2009 Leskovac Nacionalni savet romske nacionalne manjine 1.800.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 500.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 500.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 6.436.523,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 6.436.523,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 550.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 550.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 5.590.149,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 5.590.149,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 7.392.569,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 7.392.569,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.