Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 15.962.281,80 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 7.484.063,80
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE - NEGOTIN 7.484.063,80
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 3.631.725,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE - NEGOTIN 3.631.725,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 4.846.493,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE - NEGOTIN 4.846.493,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.