Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 2.560.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 2.000.000,00
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA NACIONALNI SPORTSKI SAVEZ SLEPIH I S 2.000.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 360.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA NACIONALNI SPORTSKI SAVEZ SLEPIH I S 360.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 200.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNI SPORTSKI SAVEZ SLEPIH I S 200.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.