Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 22.121.402,97 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 2.328.146,94
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 2.328.146,94
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 3.729.110,81
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 3.729.110,81
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 583.220,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 583.220,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.627.110,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 1.627.110,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 3.642.896,59
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 3.642.896,59
2010 Novi Sad Ukupno 260.000,00
2010 Novi Sad Novosadski humanitarni centar 260.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 2.019.006,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 2.019.006,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 3.645.294,75
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 3.645.294,75
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 2.683.459,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 2.683.459,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 1.603.158,88
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 1.603.158,88


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.