Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 22.832.987,98 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 997.172,97
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA OMLADINA JUGOSLOVENSKE ASOCIJACIJE ZA BORBU PROTIV SIDE 997.172,97
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 7.011.109,45
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JUGOSLOVENSKE ASOCIJACIJE ZA BORBU PROTIV SIDE 7.011.109,45
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 6.676.877,09
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JUGOSLOVENSKE ASOCIJACIJE ZA BORBU PROTIV SIDE 6.676.877,09
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 2.265.958,75
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA OMLADINA JUGOSLOVENSKE ASOCIJACIJE ZA BORBU PROTIV SIDE 2.265.958,75
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 5.881.869,72
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JUGOSLOVENSKE ASOCIJACIJE ZA BORBU PROTIV SIDE 5.881.869,72


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.