Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 1.625.258,84 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 994.449,22
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA OMLADINSKI EDUKATIVNI CENTAR,NIŠ,BR 994.449,22
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 444.152,48
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA OMLADINSKI EDUKATIVNI CENTAR,NIŠ,BR 444.152,48
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 186.657,14
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA OMLADINSKI EDUKATIVNI CENTAR,NIŠ,BR 186.657,14


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.