Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 8.432.640,02 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 730.800,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OTVORENI SVET UDRUŽENJE GRAĐANA 730.800,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ukupno 465.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE OTVORENI SVET UDRUŽENJE GRAĐANA 465.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 789.580,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OTVORENI SVET UDRUŽENJE GRAĐANA 789.580,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ukupno 346.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE OTVORENI SVET UDRUŽENJE GRAĐANA 346.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 6.101.260,02
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OTVORENI SVET UDRUŽENJE GRAĐANA 6.101.260,02


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.