Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 3.046.528,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 799.920,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA PAAD CENTAR ZA SOCIO-KULTUROLOŠKE IZUZETNOSTI NOVI BEČEJ 799.920,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 306.088,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA PAAD CENTAR ZA SOCIO-KULTUROLOŠKE IZUZETNOSTI NOVI BEČEJ 306.088,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.940.520,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA PAAD CENTAR ZA SOCIO-KULTUROLOŠKE IZUZETNOSTI NOVI BEČEJ 1.940.520,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.