Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 18.761.245,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 11.896.545,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA PANACEA CENTAR ZA BIOPSIHOSOCIJALNE STUDIJE
pogledaj
11.896.545,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ukupno 5.278.500,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE PANACEA CENTAR ZA BIOPSIHOSOCIJALNE STUDIJE 5.278.500,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.586.200,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA PANACEA CENTAR ZA BIOPSIHOSOCIJALNE STUDIJE 1.586.200,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.