Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 62.902.832,85 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 Beograd – grad Ukupno 6.972.493,00
2011 Beograd – grad PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 6.972.493,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 450.494,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 450.494,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 11.300.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 11.300.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 2.000.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 2.000.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 74.196,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 74.196,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 603.375,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 603.375,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 14.391.260,38
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 14.391.260,38
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 500.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 500.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 759.050,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 759.050,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 22.690.464,47
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 22.690.464,47
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 3.161.500,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 3.161.500,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.