Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 1.125.621,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 217.830,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM PER ART UDRUŽENJE GRAĐANA NOVI SAD 217.830,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 907.791,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA PER ART UDRUŽENJE GRAĐANA NOVI SAD 907.791,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.