Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 624.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 Beograd – grad Ukupno 200.000,00
2011 Beograd – grad POMOĆ DECI 200.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA Ukupno 200.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA POMOĆ DECI 200.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 224.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA POMOĆ DECI
pogledaj
224.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.