Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 690.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 440.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE PRADOK PRAVNO-DOKUMENTACIONA KANCELARIJA 440.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 250.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE PRADOK PRAVNO-DOKUMENTACIONA KANCELARIJA 250.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.