Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 574.137,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 44.780,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PRIH. REPUBLICKIH ORGANA I ORGANIZ. 44.780,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 529.357,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PRIH. REPUBLIČKIH ORGANA I ORGANIZ. 529.357,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.