Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 2.436.189,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 799.778,62
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA PROTECTA CENTAR ZA RAZVOJ GRAÐANSKOG DRUŠTVA 799.778,62
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 135.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA PROTECTA CENTAR ZA RAZVOJ GRAÐANSKOG DRUŠTVA 135.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.501.410,38
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA PROTECTA CENTAR ZA RAZVOJ GRAÐANSKOG DRUŠTVA 1.501.410,38


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.