Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 5.933.155,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 600.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA RAGBI 13 FEDERACIJA SRBIJE 600.000,00
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 2.480.000,00
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA RAGBI 13 FEDERACIJA SRBIJE 2.480.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.561.540,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA RAGBI 13 FEDERACIJA SRBIJE 1.561.540,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 891.615,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA RAGBI 13 FEDERACIJA SRBIJE 891.615,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 400.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA RAGBI 13 FEDERACIJA SRBIJE 400.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.