Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 14.262.118,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 Beograd – grad Ukupno 200.000,00
2011 Beograd – grad RAGBI SAVEZ SRBIJE 200.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 1.000.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA RAGBI SAVEZ SRBIJE 1.000.000,00
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 4.910.000,00
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA RAGBI SAVEZ SRBIJE 4.910.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 3.379.360,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA RAGBI SAVEZ SRBIJE 3.379.360,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 1.000.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA RAGBI SAVEZ SRBIJE 1.000.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 3.472.758,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA RAGBI SAVEZ SRBIJE 3.472.758,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 300.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA RAGBI SAVEZ SRBIJE 300.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.