Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 1.665.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 655.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA RENALIS UDRUŽENJE BUBREŽNIH BOLESNIKA I INVALIDA NA KUĆNOJ DIJALIZI REPUBLIKE SRBIJE 655.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 600.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA RENALIS UDRUŽENJE BUBREŽNIH BOLESNIKA I INVALIDA NA KUĆNOJ DIJALIZI REPUBLIKE SRBIJE 600.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 210.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREÐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM RENALIS UDRUŽENJE BUBREŽNIH BOLESNIKA I INVALIDA NA KUĆNOJ DIJALIZI REPUBLIKE SRBIJE 210.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 200.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA RENALIS UDRUŽENJE BUBREŽNIH BOLESNIKA I INVALIDA NA KUĆNOJ DIJALIZI REPUBLIKE SRBIJE 200.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.